Proiecte în derulare

SC LTL Documentary SRL Alba Iulia, în calitate de Membru 1 al parteneriatului încheiat cu:

• Comuna Avram Iancu – Lider de parteneriat

• Școala Gimnazială Avram Iancu – Membru 2

• Asociația ARION – Membru 3

implementează proiectul cu titlul „Comunitatea moților harnici”, cod POCU/138/4/1/114866, proiect cofinanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Componenta 1 – Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, Operațiunea Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității vieții la nivelul unei comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității rome din Avram Iancu, prin furnizarea de intervenție integrată în corespondență cu nevoile individuale și ale gospodăriei din care fac parte, pentru 560 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, adulți și copii, în interiorul grupului țintă fiind persoane de etnie romă în pondere de 30% și 50% de gen feminin.

Principalele activități ale proiectului constau în:

  • Crearea unei structuri parteneriale sub forma unei organizații neguvernamentale care să se implice în comunitate prin furnizarea de servicii sociale, atât pe durata proiectului prin participarea la activități, cât și după finalizarea lui, în etapa de sustenabilitate
  • Acțiuni de combatere a discriminării, cu accent pe discriminarea bazată pe criteriul etnie și criteriul gen
  • Implicarea persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în vederea participării la activitățile proiectului
  • Soluționarea problemelor juridice care ar putea împiedica participarea la activitățile proiectului a persoanelor aflate în risc de sărăcie
  • Furnizarea de măsuri active de ocupare la 280 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială apte de muncă, din care 50% de etnie romă și 50% femei.
  • Înființarea și dezvoltarea a 30 de inițiative antreprenoriale de către 30 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
  • Furnizarea de sprijin și intervenție integrată pentru creșterea participării la educație pentru 120 copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială
  • Îmbunătățirea condițiilor de locuit prin intervenția țintită la 140 de gospodării
  • Furnizarea de servicii sociale, medicale și socio-medicale individualizat în funcție de nevoile persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială