Proiecte implementate

LTL Documentary are expertiza in domeniul dezvoltării resurselor umane si gestionarii de fonduri nerambursabile, probata prin 7 proiecte POSDRU (5 titular si 2 partener) finalizate cu succes in care au fost consiliate peste 2.500 persoane si formate peste 2.300 persoane.

Proiectele implementate cu succes in calitate de beneficiar sunt:

Data incepere – 01.11.2010
Data finalizare – 31.10.2012
Valoarea totala a proiectului – 2,117,305.00 lei

Obiective: – dezvoltarea si implementarea de masuri active pentru ocuparea fortei de munca, care sa corespunda nevoilor grupului tinta si contextului economico-social actual Imbunatatirea capacitatii de ocupare profesionala a 400 de persoane fara loc de munca prin oferirea de masuri active de ocupare si servicii integrate de corelare a experientei profesionale si a aptitudinilor personale cu cerintele pietei muncii actuale. Cultivarea unei atitudini proactive in randul grupului tinta care sa ii motiveze sa caute un loc de munca sau sa inceapa o activitate pe cont propriu.

Rezultate: -cresterea ratei de ocupare a somerilor de lunga durata, a somerilor, a somerilor tineri, a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a persoanelor inactive din regiunea de dezvoltare Centru, in decursul a 24 de luni, prin implementarea unui program integrat de masuri active de ocupare.

In cadrul proiectului au fost desfasurate o serie de activitati,

A1. Activitati orizontale ale managementului de proiect

A2. Promovare/informare/diseminare proiect

A3. Structurarea informatiilor pentru consiliere profesionala si orientare pe piata muncii

A4. Recrutare si selectie grup tinta

A5. Sedinte de consiliere profesionala si orientare pe piata muncii

A6. Organizare si desfasurare cursuri

A7. Job-cluburi

A8. Mediere

A9. Consultanta pentru inceperea unei activitati independente

Data incepere – 01.08.2011
Data finalizare – 31.07.2013
Valoare totala a proiectului – 2,071,041.00 lei

Obiective: – dobandirea, dezvoltarea si certificarea cunostintelor, abilitatilor si aptitudinilor intr-un context formal pentru un pachet de 7 calificari adaptate la nevoile de instruire ale grupului tinta format din 320 de angajati; Facilitarea accesului la cursuri de calificare pentru 224 de angajati din grupul tinta; Cresterea gradului de informare si constientizare a salariatilor privind beneficiile participarii la programele de formare profesionala continua.

Rezultate: – Dezvoltarea unor programe integrate pentru formare profesionala, ridicarea nivelului de calificare al fortei de munca in domeniile: constructii, comert si servicii, prin extinderea activitatii de formare profesionala in scopul imbunatatirii competentelor angajatilor si promovarea beneficiilor unei atitudini orientate spre invatare continua de tipul life long learning. Indicatorii propusi prin proiect au fost realizati cu suuces, acestia fiind: 320 persoane consiliate, 225 persoane calificate si certificate.

Activitatile desfasurate in cadrul proiectului au fost:

A1. Activitatile orizontale ale managementului de proiect

A2. Informare privind oportunitatile de calificare si consiliere in cariera

A3.Cursurile de calificare in ocupatia -ambalator manual

A4. Cursurile de calificare in ocupatia -operator la fabricarea produselor de patiserie congelate

A5. Cursurile de calificare in ocupatia -operator la fabricarea berii

A6. Cursurile de calificare in ocupatia -preparator conserve

A7. Cursurile de calificare in ocupatia- preparator produse din lapte

A8. Cursurile de calificare in ocupatia -lucrator in comert

A9. Cursurile de calificare in ocupatia -operator introducere, validare date

A10. Conferintele anuale de promovare a rezultatelor proiectului

Data incepere – 07.04.2014
Data finalizare – 06.10.2015
Valoarea totala a proiectului – 1.943.950,00 lei

Obiective – Facilitarea integrarii pe piata muncii, prin furnizarea serviciilor de sprijin si suport (informare, consiliere, mediere) pentru 470 de persoane. Imbunatatirea abilitatilor si competentelor a 432 de persoane – in special persoane inactive, someri, someri de lunga durata, someri tineri, someri de lunga durata tineri si someri peste 45 de ani din judetul Alba, pe o perioada de 16 luni, prin furnizarea de programe de formare profesionala, in scopul facilitarii integrarii acestora pe piata muncii. Cultivarea unei atitudini proactive si antreprenoriale in randul grupului tinta pentru 100 de persoane din judetul Alba, pe o perioada de 18 luni, care sa ii motiveze sa inceapa o activitate pe cont propriu.

Rezultate – 481 beneficiari ai serviciilor integrate pe piata muncii, prin furnizarea serviciilor de informare, consiliere profesionala, consilere vocationala pentru dezvoltarea personala ( activitate derulata cu ajutorul unui soft informatic privind autoevaluarea caracteristiciilor relevante pentru orientarea in cariera), mediere , cultivarea unei atitudini proactive si antreprenoriale in randul grupului tinta pentru 252 de persoane din judeţul Alba, prin acordarea de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente, imbunatatirea abilitatilor si competentelor a 441 de persoane, prin furnizarea de programe de formare profesionala.

Activitati desfasurate in cadrul proiectului:

A1. Managementul proiectului

A2. Promovare, informare si publicitate

A3. Achizitii publice

A4. Informare si consiliere profesionala

A5. Mediere

A6. Formare profesionala

A7. Consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente

Data incepere16.04.2014
Data finalizare – 15.10.2015
Valoarea totala a proiectului – 2.158.911,69 lei

Obiective – dezvoltarea si furnizarea unui pachet integrat de servicii de formare, informare si constientizare in vederea eliminarii practicilor discriminatorii, bazate pe criterii precum gen, origine etnica, dizabilitati si varsta, cat si pentru promovarea conceptelor de egalitate de sanse si gen, adresat femeilor, din Regiunea Centru. Furnizarea unui pachet de servicii de formare profesionala, pentru un numar de 550 de femei din Regiunea Centru, pe o perioada de 18 luni, in vederea facilitarii/diversificarii accesului pe piata muncii. Furnizarea serviciilor de asistenta antreprenoriala pentru un numar de 200 de femei din Regiunea Centru, pe o perioada de 18 luni, in urma carora vor fi infiintate minim 20 de noi forme de activitate independenta. Cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii civile, prin organizarea a 5 evenimente de comunicare/promovare, in Regiunea Centru

Rezultate – 563 beneficiari femei participante la activitatile proiectului si la cele 25 de programe de formare profesionala derulate, 542 beneficiari certificati, 471 beneficiari ai serviciilor de consultanta financiara, juridica si de management pentru inceperea unei activitati independente, 20 persoane beneficiare de asistenta directa si sustinere logistica pentru infintarea unei forme de activitate independenta, 3 evenimente de comunicare/promovare a egalitatii de sanse si gen in cadrul societatii civilea femeilor.

Activitati desfasurate in cadrul proiectului:

A1. Managementul proiectului

A2. Promovare, informare si publicitate

A3. Formare profesionala

A4. Asistenta pentru începerea unei activităţi independente

Data incepere – 17.04.2014
Data finalizare – 16.10.2015
Valoarea totala a proiectului – 4,297,830.75 lei

Obiective – imbunatatirea accesului şi a participarii la programele de FPC, facilitand calificarea/recalificarea a 720 de angajati din domeniile industrie, comert, turism şi servicii cat si imbunatatirea abilitatilor personale a 450 de angajati, din Regiunile Centru şi Vest, pe o perioada de 18 luni, prin furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare în cariera, în scopul mentinerii pe piata muncii.

Rezultate – autorizarea/reautorizarea a 11 programe de formare profesionala, 725 participanti la programele de formare profesionala, 807 beneficiari ai serviciilor de consiliere profesionala, evaluarea caracteristicilor personale relevante pentru orientarea în cariera, în scopul valorificarii la maxim a intereselor, abilitatillor, valorilor şi a profilului vocational al persoanei consiliate.

Activitati desfasurate in cadrul proiectului:

A1. Managementul proiectului

A2. Promovare, informare si publicitate

A3. Autorizarea programelor de formare profesionala

A4. Formare profesionala

A5. Informare, consiliere si orientare profesionala