Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport”


Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

SC LTL DOCUMENTARY SRL  anunță procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport”.

Documentele sunt disponibile mai jos:

  1.  Invitație de participare
  2. Caiet de sarcini
  3. Contract de furnizare
  4. Formulare

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *