Categorie: Anunturi

Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Lucrator in comert”

Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

SC LTL DOCUMENT ARY SRL are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Lucrator in comert” pentru proiectul: ,,Comunitatea Motilor Harnici”

Documentele sunt disponibile mai jos:

 1. Caiet de sarcini
 2. Invitație de participare
 3. Formulare

Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Lucrător în structuri pentru construcții”

Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

SC LTL DOCUMENTARY SRL  anunță procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Lucrător în structuri pentru construcții”. 

Documentele sunt disponibile mai jos:

 1. Invitatie de participare
 2. Caiet de sarcini
 3. Contract de furnizare-Lucrator in structuri ptr.constructii
 4. Formulare

Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport”


Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

SC LTL DOCUMENTARY SRL  anunță procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport”.

Documentele sunt disponibile mai jos:

 1.  Invitație de participare
 2. Caiet de sarcini
 3. Contract de furnizare
 4. Formulare

Achiziție materiale pentru derularea cursurilor de formare „Lucrator în comerț”


Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

SC LTL DOCUMENTARY SRL  anunță procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Lucrător în comerț”.

Documentele sunt disponibile mai jos:

 1.  Invitație de participare
 2. Caiet de sarcini
 3. Contract de furnizare
 4. Scrisoare de inaintare
 5. Declarație art. 164
 6. Declarație art. 165
 7. Declarație art. 167
 8. Declarație conflict de interese
 9. Formular de ofertă

Anunț achiziție publică – materiale consumabile papetărie-rechizite


Axa prioritară: 6 – Educație și competențe
Obiectiv specific: 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potețial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitice indentificare conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Practica din facultate – succes în carieră
Contract POCU/90/6.13/6.14/107027

SC LTL DOCUMENTARY SRL  anunță procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Materiale consumabile de tip papetărie-rechizite, în cadrul proiectului „Practica din facultate – succes în carieră”. 

Documentele sunt disponibile mai jos:

 1.  Invitație de participare
 2. Caiet de sarcini
 3. Contract de furnizare
 4. Scrisoare de inaintare
 5. Declarație art. 164
 6. Declarație art. 165
 7. Declarație art. 167
 8. Declarație conflict de interese
 9. Formular de ofertă

Achiziție publică – materiale pentru cursuri lucrători tâmplărie


Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

SC LTL DOCUMENTARY SRL  anunță procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Lucrător în tâmplărie”. 

Documentele sunt disponibile mai jos:

 1.  Invitație de participare
 2. Caiet de sarcini
 3. Contract de furnizare
 4. Scrisoare de inaintare
 5. Declarație art. 164
 6. Declarație art. 165
 7. Declarație art. 167
 8. Declarație conflict de interese
 9. Formular de ofertă

Achiziție publică – materiale pentru cursuri lucrători în structuri pentru construcții


Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

SC LTL DOCUMENTARY SRL  anunță procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Lucrător în structuri pentru construcții”. 

Documentele sunt disponibile mai jos:

 1.  Invitație de participare
 2. Caiet de sarcini
 3. Contract de furnizare
 4. Scrisoare de inaintare
 5. Declarație art. 164
 6. Declarație art. 165
 7. Declarație art. 167
 8. Declarație conflict de interese
 9. Formular de ofertă

Anunț achiziție publică – furnizare materiale pentru cursuri agent curățenie


Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

SC LTL DOCUMENTARY SRL  anunță procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport”. 

Documentele sunt disponibile mai jos:

 1.  Invitație de participare
 2. Caiet de sarcini
 3. Contract de furnizare
 4. Scrisoare de inaintare
 5. Declarație art. 164
 6. Declarație art. 165
 7. Declarație art. 167
 8. Declarație conflict de interese
 9. Formular de ofertă

Anunț 10 lectori teorie


Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

 
SC LTL DOCUMENTARY SRL organizează selecția a 10 Lectori teorie Curs Calificare pentru cursurile desfășurate in zona comunei Avram Iancu, în cadrul proiectului Comunitatea Moților Harnici cofinanțat prin POCU 2014-2020.

Cursurile se vor derula în perioada iulie 2018 – ianuarie 2021, în funcție de stadiul recrutării grupului țintă.

 Condiții specifice de participare:

 • Studii superioare finalizate cu licență;
 • Experiență specifică in implementarea programelor de formare în cadrul proiectelor finanțate FSE – peste 5 ani
 • Certificat de absolvire „Formator” – 3 ani

Competențe necesare:

 • Capacitatea de a rezolva eficient problemele
 • Capacitatea de a lucra in echipa
 • Păstrarea confidențialității și securității datelor și informațiilor rezultate din activitatea pe care o desfășoară

Principalele atribuții:

 • Organizarea și desfășurarea teoriei cursurilor de calificare din cadrul proiectului;
 • Elaborarea suportul de curs pentru activitatea de formare pe care urmează să o desfășoare respectând metodologia și programa de desfășurare a cursului;
 • Implicarea în consolidarea participării grupului țintă la cursuri și în obținerea de rezultate;
 • Întocmirea documentelor stabilite prin metodologia de desfășurare a activității de formare din cadrul proiectului;

Așteptăm cu interes CV-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail office@ltldocumentary.ro și tiberiu.csabai@ltldocumentary.ro până în data de 31.03.2018

Informații suplimentare se pot obține la sediul nostru din Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr 18, cam 8, de luni pana vineri între orele 16-19

LTL DOCUMENTARY SRL, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, biroul 8, etaj 2, jud. Alba
Operator de date cu caracter personal 18233
 

Anunț expert marketing


Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

 
SC LTL DOCUMENTARY SRL organizează selecția unui post de Expert marketing în cadrul proiectului Comunitatea Moților Harnici cofinanțat prin POCU 2014-2020 desfășurat în comuna Avram Iancu, județul Alba.

Perioada de angajare este 01.04.2018 – 15.02.2021.

 Condiții specifice de participare:

 • Studii superioare finalizate cu licență – 3 ani
 • Experiență specifică în domeniu – peste 5 ani

Competențe necesare:

 • Capacitatea de a rezolva eficient problemele
 • Capacitatea de a lucra in echipa
 • Păstrarea confidențialității și securității datelor și informațiilor rezultate din activitatea pe care o desfășoară

Principalele atribuții:

Participa la implementarea subactivităților:

 • 1. Campanie de informare a persoanelor din grupul țintă cu privire la posibilitatea dezvoltării prin subvenționare a unor inițiative antreprenoriale si asistarea celor interesați in realizarea unui plan de afaceri.
 • 2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri având la baza o procedura transparenta de punctaj in vederea selectării a 25 de persoane aflate in risc de sărăcie din grupul țintă care doresc sa dezvolte inițiative antreprenoriale.
 • 3. Sprijinirea înființării și dezvoltării celor 25 de inițiative antreprenoriale selectate in urma concursului.

Așteptăm cu interes CV-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail office@ltldocumentary.ro și tiberiu.csabai@ltldocumentary.ro până în data de 31.03.2018.

Informații suplimentare se pot obține la sediul nostru din Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr 18, cam 8, de luni pana vineri între orele 16-19.

LTL DOCUMENTARY SRL, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, biroul 8, etaj 2, jud. Alba
Operator de date cu caracter personal 18233