Anunț expert marketing


Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

 
SC LTL DOCUMENTARY SRL organizează selecția unui post de Expert marketing în cadrul proiectului Comunitatea Moților Harnici cofinanțat prin POCU 2014-2020 desfășurat în comuna Avram Iancu, județul Alba.

Perioada de angajare este 01.04.2018 – 15.02.2021.

 Condiții specifice de participare:

  • Studii superioare finalizate cu licență – 3 ani
  • Experiență specifică în domeniu – peste 5 ani

Competențe necesare:

  • Capacitatea de a rezolva eficient problemele
  • Capacitatea de a lucra in echipa
  • Păstrarea confidențialității și securității datelor și informațiilor rezultate din activitatea pe care o desfășoară

Principalele atribuții:

Participa la implementarea subactivităților:

  • 1. Campanie de informare a persoanelor din grupul țintă cu privire la posibilitatea dezvoltării prin subvenționare a unor inițiative antreprenoriale si asistarea celor interesați in realizarea unui plan de afaceri.
  • 2. Realizarea unui concurs de planuri de afaceri având la baza o procedura transparenta de punctaj in vederea selectării a 25 de persoane aflate in risc de sărăcie din grupul țintă care doresc sa dezvolte inițiative antreprenoriale.
  • 3. Sprijinirea înființării și dezvoltării celor 25 de inițiative antreprenoriale selectate in urma concursului.

Așteptăm cu interes CV-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail office@ltldocumentary.ro și tiberiu.csabai@ltldocumentary.ro până în data de 31.03.2018.

Informații suplimentare se pot obține la sediul nostru din Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr 18, cam 8, de luni pana vineri între orele 16-19.

LTL DOCUMENTARY SRL, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, biroul 8, etaj 2, jud. Alba
Operator de date cu caracter personal 18233