Anunț achiziție publică – materiale consumabile papetărie-rechizite


Axa prioritară: 6 – Educație și competențe
Obiectiv specific: 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potețial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitice indentificare conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Practica din facultate – succes în carieră
Contract POCU/90/6.13/6.14/107027

SC LTL DOCUMENTARY SRL  anunță procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Materiale consumabile de tip papetărie-rechizite, în cadrul proiectului „Practica din facultate – succes în carieră”. 

Documentele sunt disponibile mai jos:

  1.  Invitație de participare
  2. Caiet de sarcini
  3. Contract de furnizare
  4. Scrisoare de inaintare
  5. Declarație art. 164
  6. Declarație art. 165
  7. Declarație art. 167
  8. Declarație conflict de interese
  9. Formular de ofertă

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *