Anunț 4 lectori inițiere


Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

 
SC LTL DOCUMENTARY SRL organizează selecția a 4 Lectori Curs Inițiere pentru cursurile desfășurate in zona comunei Avram Iancu, în cadrul proiectului Comunitatea Moților Harnici cofinanțat prin POCU 2014-2020.

Cursurile se vor derula în perioada iulie 2018 – ianuarie 2021, în funcție de stadiul recrutării grupului țintă.
 Condiții specifice de participare:

  • Studii superioare finalizate cu licență;
  • Experiență specifică in implementarea programelor de formare în cadrul proiectelor finanțate FSE – peste 5 ani
  • Certificat de absolvire „Formator” – 3 ani

Competențe necesare: 

  • Capacitatea de a rezolva eficient problemele
  • Capacitatea de a lucra in echipa
  • Păstrarea confidențialității și securității datelor și informațiilor rezultate din activitatea pe care o desfășoară

Principalele atribuții:

  • Organizarea și desfășurarea cursurilor de inițiere din cadrul proiectului;
  • Elaborarea suportul de curs pentru activitatea de formare pe care urmează să o desfășoare respectând metodologia și programa de desfășurare a cursului;
  • Implicarea în consolidarea participării grupului țintă la cursuri și în obținerea de rezultate;
  • Întocmirea documentelor stabilite prin metodologia de desfășurare a activității de formare din cadrul proiectului;

Așteptăm cu interes CV-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail office@ltldocumentary.ro și tiberiu.csabai@ltldocumentary.ro până în data de 31.03.2018

Informații suplimentare se pot obține la sediul nostru din Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr 18, cam 8, de luni pana vineri între orele 16-19

LTL DOCUMENTARY SRL, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18, biroul 8, etaj 2, jud. Alba
Operator de date cu caracter personal 18233