Achiziție materiale pentru derularea cursurilor de formare „Lucrator în comerț”


Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

SC LTL DOCUMENTARY SRL  anunță procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Lucrător în comerț”.

Documentele sunt disponibile mai jos:

  1.  Invitație de participare
  2. Caiet de sarcini
  3. Contract de furnizare
  4. Scrisoare de inaintare
  5. Declarație art. 164
  6. Declarație art. 165
  7. Declarație art. 167
  8. Declarație conflict de interese
  9. Formular de ofertă