Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Lucrator in comert”

Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific: 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: Comunitatea moților harnici
Contract POCU/138/4/1/114866

SC LTL DOCUMENT ARY SRL are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Furnizare de materiale pentru derularea cursurilor practice „Lucrator in comert” pentru proiectul: ,,Comunitatea Motilor Harnici”

Documentele sunt disponibile mai jos:

  1. Caiet de sarcini
  2. Invitație de participare
  3. Formulare

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *