LTL Documentary

Formare profesională, dezvoltarea capitalului uman - Alba Iulia

LTL Documentary SRL Alba Iulia a fost infiintata in anul 2007, fiind furnizor de formare profesionala a adulţilor deţinând 11 acreditari conform standardelor ANC. Este autorizat ca operator de date cu caracter personal, în baza notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Din luna martie 2012 este certificat in Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001:2008 pe activitatea principala 8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a. De asemenea deţine acreditare de prestări servicii de informare si consiliere pe piaţa muncii, de mediere a muncii pe piaţa interna. Aplicarea unui sistem de management de calitate si realizarea unui management eficient al resurselor umane a contribuit la indeplinirea si depăşirea tuturor indicatorilor asumaţi in cadrul contractelor încheiate.

LTL Documentary are expertiza in domeniul dezvoltării resurselor umane si gestionarii de fonduri nerambursabile, probata prin 7 proiecte POSDRU (5 titular si 2 partener) finalizate cu succes in care au fost consiliate peste 2.500 persoane si formate peste 2.300 persoane.